Privacy Policy

Wie zijn we

Ter verduidelijking van onze identiteit: wij zijn een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77344588.
Onze website is https://concolore.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en waarom

Deze website is ten principale bedoeld voor de leden van ons koor en voor eventuele belangstellenden. Alle leden hebben toestemming gegeven voor het publiceren van beeldmateriaal van ons koor.
Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van u, behalve wanneer u het contactformulier invult. De dan verstrekte informatie wordt per email verstuurd naar onze webbeheerder en na verwerking/beantwoording vernietigd. Maximale bewaartermijn: 1 jaar.

Cookies

Wanneer u het contactformulier invult, dan wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt. Deze wordt automatisch verwijderd bij het verzenden van het ingevulde formulier.

Hoe lang bewaren we uw data

Voor zover er informatie wordt verzameld, wordt deze maximaal 1 jaar bewaard en daarna automatisch vernietigd.

Welke rechten heeft u over uw data

U kunt verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. U kunt deze wens via ons contactformulier kenbaar maken.

Aanvullende informatie

Uw toestemming

Wij mogen uw gegevens slechts opslaan met uw toestemming. Wanneer u het contactformulier invult, en daarbij gegevens verstrekt, dan is er sprake van een zgn. “vrijwillige actieve handeling” (opt-in) en mogen wij op grond van de nieuwe privacyregelgeving (Avg) uw toestemming beschouwen als verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek tot verwijdering van uw gegevens (zie hierboven).

Hoe we uw data beveiligen

Deze website is voorzien van SSL/HTTPS verbindingbeveiliging.
De website zelf draait op het WordPress-platform en wordt automatisch bijgewerkt.
De site wordt gehost door een gerenommeerde commerciële hostingprovider.

Welke datalekprocedures hebben we geïmplementeerd

Indien er sprake is van een datalek, dan zullen we dit op deze pagina vermelden.